Disclaimer


Disclaimer voor www.beansandleaves.nl

Beans & Leaves verleent u hierbij toegang tot www.beansandleaves.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Beans & Leaves behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Beans & Leaves spant zich in om de inhoud van www.beansandleaves.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.beansandleaves.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beans & Leaves.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op
www.beansandleaves.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Beans & Leaves. Voor op www.beansandleaves.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beans & Leaves nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beans & Leaves.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beans & Leaves, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.